SF og uagtsom voldtægt (part II)

I går skrev jeg om SF’s ønske om at straffe uagtsom voldtægt, og stillede her en række problematiske spørgsmål. Nysgerrigheden fik lov at råde, så jeg sendte spørgsmålene til SF’s ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge. Næsten med det samme fik jeg svar, så stor tak til Pernille. Spørgsmålene og Pernilles svar er gengivet i den udviddede sektion.

Jeg synes det er et godt svar, men jeg synes ikke det er i overensstemmelse med det oprindelige forslag fra SF. Pernille skriver i sit svar, at det ikke er meningen at manden skal bevise, at han IKKE har begået en voldtægt. Men så forstår jeg ikke hvad der menes i , når de skriver, at der skal indføres mulighed for at man kan dømmes for uagtsom voldtægt, så kvinden ikke alene skal bære bevisbyrden for, at der rent faktisk var tale om voldtægt. Hvis ikke hun skal bære bevisbyrden alene, så er der kun manden til at bære resten. Hvis ikke han skal bevise sin uskyld, hvad skal han så gøre med den bevisbyrde? Jeg er forvirret.

Pernille skriver også, at uagtsom voldtægtsbegrebet skal bruges hvor der åbenlyst er tale om et overgreb. Jeg kan dårligt tro, at det danske retssystem frikender en voldtægtsforbryder på en påstand om at han ikke vidste det var en voldtægt, når det er åbenlyst tale om et overgreb. Jeg tror simpelthen ikke på, at SF har fundet en så åbenlys uretfærdighed, som ingen anden har set eller ønsker at gøre noget ved. Så kan man virkelig tale om at køre en diskussion “ad absurdum”.

Det jeg slet ikke kan acceptere er, at SF vil ofre uskyldige mænds retsikkerhed til fordel for “retssikkerheden” for et offer. Jeg synes slet ikke de to typer retssikkerhed kan hverken sammenlignes eller veksles med hinanden.

Jeg må dog sige, at jeg finder Pernilles svar noget mere gennemtænkte end det forslag, der ligger på SF’s hjemmeside.

Continue reading →

SF og uagtsom voldtægt

SF ønsker åbenbart at straffe uagtsom voldtægt. Dvs. at det ikke længere skal være muligt for mænd at vide om de laver noget ulovligt. Det får de at vide senere, når de sendes i fængsel og stemples som sexforbrydere.

Det er så langt ude et forslag, at det fortjener en artikel på HeresyBlog. Dette er et eksempel på at kætterske ideer ikke nødvendigvis er gode.

Miseren er, at SF’s ligestillingsordfører, Pernille Vigsø Bagge, ønsker en bedre retsstilling for kvinder. Hun mener at ”hensynet til den anklagedes retssikkerhed ofte går ud over offerets retsbeskyttelse.” Hun ønsker derfor at bevisbyrden ikke kun skal ligge hos ofret/politiet, men også på manden.

Det er et mærkværdigt forslag, for hvordan skal en mand på nogen som helst måde kunne bevise at der ikke var tale om en voldtægt? Det er svært nok for kvinden at bevise at det var voldtægt, men det er komplet umuligt at bevise det modsatte.

Hele ideen om at en mand kan dømmes for en frygtelig forbrydelse, uden han overhovedet er klar over, at han har begået en forbrydelse, er horribel. Der kan kun være tale om en forbrydelse i det øjeblik forbryderen ved, eller burde vide at han er ved at begå en forbrydelse.

SF’s forslag gør det muligt for kvinder at fortryde en fræk aften, og så få manden spærret inde. Jeg undrer mig over hvad en retfærdig mand kan gøre for at sikre sig mod en dom for uagtsom voldtægt. Skal der laves en kontrakt mellem manden og kvinden ud på de sene nattetimer efter en våd aften? Hvad hvis kvinden føler sig presset til at skrive under, er det så stadig voldtægt? Skal der være uvildige vidner til stede under akten? Kan et sådan vidne anklages for meddelagtighed? Hvad skal der til?

Fødevarepoliti i stedet for fødevarekontrol

Der råbes fra alle sider på mere offentlig kontrol med fødevareindustrien, men er kontrol virkelig løsningen? Der er masser af ballade over at fødevarekontrollen ikke får kontrolleret alle virksomheder en gang om året, men i stedet i gennemsnit en gang om året. Kvalitet, og i særdeleshed fødevarekvalitet, er bare ikke noget man kontrollerer sig til, det er noget man laver.

Skal man have en kontrol, som sikrer kvalitet, så er det nødvendig med daglige kontroller på alle steder i produktionen, og ikke et par timers besøg i virksomheden en gang i kvartalet. Teknisk Landsforbund beskriver ganske udmærket problemerne med uærlige og uduelige butikker og virksomheder, men også de tror at mere offentlig kontrol vil kunne løse problemet. Og det nytter slet ikke noget at flytte fødevarekontrollen rundt i forskellige ministerier – medmindre det flyttes til justitsministeren!

Fødevarekontrollen kunne i stedet placeres under politiet, så vi får et rigtigt fødevarepoliti, som laver en rigtig politimæssig efterforskning med razzia, telefonaflytning, anholdelse og domfældelse. At sælge dårlige fødevarer er at udsætte andre for fare uanset om det er en bevidst handling eller ej. Det er en ganske alvorlig sag at udsætte andre for fare, og derfor bør strafferammen også være til at få øje på. Der kan både være tale om gigantbøder til virksomhederne og i grove tilfælde fængselsstraf og fratagelse af retten til at arbejde med fødevarer.

I stedet for at rejse rundt og besøge virksomhederne efter tur, så skulle fødevarepolitiet stå klar til at rykke ud når der kommer en anmeldelse. Melder en restaurantgæst at de er utrygge ved hygiejnen eller madkvaliteten, så melder de det til politiet, som så starter en efterforskning af restauranten. Restauratøren kan også melde sine leverandører til politiet, hvorefter virksomheder som Thulin Kød hurtigt ville komme i myndighedernes søgelys. Hvis historierne om Thulin er sande, så ville de hurtigt blive afsløret som de svindlere de ville være, gennem en rigtig efterforskning lavet af politiet. De ansvarlige i Thulin ville for længst have fået et værelse i arresthuset, og virksomheden ville være beslaglagt. Der vil heller ikke være problemer med manglende opfølgning, da det er naturligt for politiet at søge efter alle forbrydere i en sag.

Alle fødevare virksomhederne i alle led skal være aldeles paranoide overfor besøg af fødevarepolitiet. De skal have så meget orden på kvaliteten og hygiejnen, at de ikke bliver anmeldt. Hvis de alligevel bliver anmeldt, så skal det kunne dokumenteres hvilken medarbejder eller hvilken leverandør det er, der har svindlet. Kan virksomheden ikke det, så er det domsfældelse og grimme straffe til følge.

Hurra for overbefolkningen

Wired omtalte for et par måneder siden, at U.S Census Bureau’s Population Clock rundede 6,5 milliarder mennesker. I deres Global Population Profile beskrives det, at i 2050 vil jordens befolkning have nået 9 milliarder mennesker.

Er voksende befolkninger i det hele taget så slemt? Dommedagsforkæmpere som OverPopulation.org går meget op i de negative følger af den voksende population. De går meget op i global opvarmning og erosion af landbrugsjord og ødelæggelse af naturen. Det er selvfølgelig også nogle seriøse emner, men der bliver ikke taget højde for generelle velstandsstigninger.

Dommedagsforkæmperne ser ud til tro økonomi og velstand er et Nul-sum spil. Når nogen vinder, må andre tabe, og hvis vi bliver flere, så bliver der mindre til hver. Men sådan fungerer økonomi bare ikke! Hvis Jensen er god til at opdrætte høns, og Hansen er god til at dyrke korn, så kan de begge få noget ud af at bytte lidt. Jensen får mere korn til sine høns end han selv kunne lave, og Hansen får lettere hønsesuppe til aftensmad, end hvis han selv skulle opdrætte høns. De får altså begge noget ud at det. Alle vinder.

Men der er noget forunderligt ved frivillige byttehandler. Der sker noget mærkeligt, som vi normalt ikke er opmærksomme på, selvom de er lige foran næsen på os. Hver gang Jensen bytter en høne for en sæk korn, så gør han det fordi den sæk korn han får for hønen, er mere værd for ham end hønen. Han har altså fået mere velstand i byttehandlen (det samme er Hansen). Men hvor kommer Jensens nyvundne velstand fra? Den kommer fra Hansen! Da Hansen producerede en sæk korn, så skabte han mere velstand, end han selv kunne få ud af kornet. Det gør dog ikke så meget, for Hansen får i stedet den velstanden fra Jensens høne, som Jensen har skabt, men ikke kan bruge.

Det forunderlige er altså at hver gang Jensen skaber velstand, så skabe han en lille smule ekstra velstand, som gives til andre. Det Hansen skaber også en lille smule ekstra velstand. Vi har nu to gange en lille smule velstand. Thomsen, som bytter med de to andre, skaber også en lille smule velstand til de andre. Olsen, Sørensen og Andersen skaber også en lille smule velstand til alle de andre. Da ingen har mistet noget på noget tidspunkt, så vil vi altså få mere velstand jo flere vi er.

Konklusionen er helt fantastisk: Så længe vi frivilligt handler med hinanden, så er det bedst hvis vi er så mange som muligt. I det perspektiv virker 9 milliarder mennesker lidt uambitiøst. Vi skal være mange flere!

Prostitution er nødvendigt

Jeg tvivler på at de fleste prostituerede synes de har en spændende og udfordrende karriere. Der er givetvis nogen, men lad os tage os af dem, der er prostituerede af nød, først. Kan man ikke lide at være prostitueret, så er det en fæl beskæftigelse at have. Men eftersom nogen kvinder har valgt at gå den vej, så kan vi kun antage, at prostitution er den mindst dårlige måde for dem at skaffe penge på. Dvs. fratager vi dem muligheden for at arbejde som prostituerede, så er de henvist en skæbne værre end prostitution. Jeg synes det er lidt påfaldende, hvordan nogen ønsker at redde deres medmennesker, ved at gøre deres situation værre end den er i forvejen.

Man kan spørge, ligesom Karen Larsen gør i JP København: Hvem ejer vores seksualitet?. Er det dem, der foragter sekxualitet? Er det staten? Eller ejer vi i virkligheden vores egen seksualitet? Seksualitet er en del af det at være menneske. Det er vores egen krop, der nyder fordelene. Og det er vores egen krop, der lider ulemperne. Opvejer fordelene ulemperne, kan der ikke være noget problem i at gøre det.

Flere organisationer og selvbestaltede gode mennesker prøver desperat at umyndiggøre de prostituerede når de prøver at svare endegyldigt på om fordelene opvejer ulemperne. Mange argumenter er variationer af hinanden, så hvis du synes der mangler nogen, så skriv endelig en kommentar til mig. Her er nogen af argumenterne:Continue reading →

Send lejesoldater til Darfur

Den anden dag fandt jeg en artikel af Michael I. Krauss, professor of law på George Mason University School of Law og J. Peter Pham, fra James Madison University. Uanset hvad man mener om indholdet, så kvalificerer ideen i artiklen sig som kættersk – og derfor vil jeg prøve at gengive og bygge lidt videre på den her. Ideen går ud på at FN eller NATO hyrer professionelle lejesoldater til at beskytte flygtningelejrene i Darfur regionen i Sudan

Det skulle ikke være nødvendigt at gå i dybden omkring situationen i Darfur, udover det UNICEF skriver om situationen. Situationen ser ikke ud til at blive bedre, da den regeringsstøttede Janjaweed milits udfører angreb kun få kilometer fra flygtningelejrene og FN udsendingen Jan Egeland udsendte et nødråb i dag.

Den danske opposition foreslår ligefrem at sende de danske styrker i Irak til Darfur i stedet for. Selv Per Stig Møller giver udtryk for at en dansk mission til Darfur kan komme på tale, men afventer en beslutning i FN. NATO vil ligeledes have en henvendelse fra FN først, men Rusland og Kina ønsker det er afrikanske lande, der skal løse opgaven, hvilket de tydeligvis ikke kan. For det ikke skal være løgn, så er Frankrig betænkelig ved at involverer NATO i et afrikansk land.

Situationen i Darfur er tydeligvis helt hen i vejret. FN er lammet, NATO landene har allerede mange jern i ilden og de afrikanske fredsbevarende styrker kan ikke magte situationen.

Krauss og Pham foreslår derfor at hyre Private Military Companies (PMC), eller sagt på en anden måde, lejesoldater. PMC’er er af åbenlyse årsager ikke de mest åbenmundede virksomheder, og derfor er det naturligt, at det er skrækhistorierne, der ligges vægt på. Sagen er bare den, at firmaerne fungerede aldeles glimrende i både på Balkan og i Irak.

FN kunne passende hyre firmaer som DynCorp til, at beskytte flygtningelejrene i Darfur. FN er endda stedet hvor lejesoldaterne vil kunne få en officiel status, så de ikke kan betragtes som illegale kombattanter. Lad FN systemet få mulighed for at gøre sig fri af medlemslandenes tilbageholdenhed med at sende deres egne soldater ud i verden. Utallige gange har medlemmerne af FN haft et fælles ønske om at sende fredsstyrker et bestemt sted hen, men når man skal finde ud af hvem der skal gøre det beskidte arbejde, har ingen meldt sig på banen.

Det er ikke for sjovt at lande som Frankrig og Spanien har oprettet Fremmedlegioner. Legionen kan sende ud for at gøre det beskidte arbejde, og skulle der være tab, så er det alligevel ikke en rigtig franskmand. Pengene til lejesoldaterne tror jeg ikke vil være svære at finde; det er mandskabet, der er problemet, og lejesoldater er løsningen.

Functional foods må ikke give vildledning

Ingeniøren kan i dag berette, at Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed (K) vil foreslå Europaudvalget at stemme for en ny EU-forordning, som giver industrien lov til anprise fødevarers sundhedsfremmende virkning. Samtidig garanterer Ingeniøren for at forordningen vil åbne op for funktionelle fødevarer, hvilket i hvert fald Enhedslisten er imod.

I morgen er der rigtig nok møde i Europaudvalget, hvor en forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler er på dagsordenen. Det er nogle tunge tekster at komme igennem, men ministeriets notat lettest at få et overblik i.

Formålet med forordningen er at det skal være muligt at tilsætte næringsstoffer til fødevarer “for at forebygge eller afhjælpe en dokumenteret mangel på et eller flere næringsstoffer i befolkningen eller i bestemte befolkningsgrupper”. Et sådant formål skal man argumentere hårdt for at skyde ned.

Det mest kontroversielle element i forordningen er, at reguleringen af tilsætningen i forskellige fødevarer ikke er reguleret ved hvilken type fødevare, der er tale om. I stedet begrænses det hvilke fødevarer, hvor der må anprises (reklameres) for de tilsatte stoffer. Begrænsningen skal tage hensyn til fødevarens øvrige ernæringsprofil, og anprisningerne må ikke virke vildledende i forhold til profilen. Finten er, at hvis der ikke må anprises, så er det for dyrt at proppe ekstra vitaminer i fødevarerne.

Anprisningerne må slet ikke give indtryk af at sygdomme kan helbredes med fødevaren, medmindre tilstrækkelig dokumentation foreligger. Og selv hvis der gør det, så er det kun nogle bestemte vendinger der må bruges. Samtidig skal der sikres at det daglige indtag af de tilsatte stoffer ikke overstiger nogle nøje fastsatte grænser.

Nogle organisationer (se notatet) er bange for at det giver forbrugerne et fordrejet forhold til sunde og vitaminrige fødevarer. Enhedslistens argument er i samme boldgade, om end mere syret:

“Denne måde at tilstræbe højere sundhed i befolkningen er ikke bare kunstig, den er også en illusion. Kroppen er indrettet til at have lyst til fødevarer, der indeholder de ernæringskomponenter, kroppen har brug for. Berigede fødevarer vil derimod skabe forvirring for kroppen.”

Sådan et argument kan man ikke bruge til noget. Der er overordentligt mange udsatte grupper, som ikke får en varieret og fornuftig kost. Det være sig både ældre mennesker, psykisk syge, alkoholikere og andre misbrugere, for slet ikke at tale om de mange der spiser store mængder junk food. Disse gruppe spiser ikke vitaminpiller, men det vil garanteret være nemmere at få dem til at spise denne ”nye” type fødevare.

En ting er at forbrugerne skal have hjælp til at undgå at blive snydt, men der er ingen grund til at forbrugerne absolut skal spise efter et bestemt mønster, som Enhedslisten finder god nok, når der findes andre muligheder på markedet. Hvorfor skal staten bestemme folks kostvaner, når det er muligt at leve med andre kostvaner?

Forbrugerrådet mener i deres høringssvar, at der gives køb på forsigtighedsprincippet. Mit svar til det vil være: GODT! Når forbrugerrådet bruger “forsigtighedsprincippet”, så betyder det, at alt skal være forbudt, indtil det er fuldstændig bevist, at der ikke er nogen som helst farer. Med functional foods er det lidt et paradoks, for hvad med de farer de udsatte grupper er udsat for uden disse fødevarer? Er det bare helt ligegyldigt? Det sjove er at i landene uden regulering af functional foods, er der ikke nogen problemer. Fødevareforsyningen består ikke udelukkende af berigede fødevarer, men derimod maksimalt af 6 %. Ikke nok med frygten er ubegrundet, men fordelene ignoreres også.

Mit gæt er at modstanden mod berigede fødevarer bunder i en generel mistillid overfor fødevareindustrien, og et had til reklamer i almindelighed.

Functional foods er ikke noget ukendt i Danmark. Almindelig bordsalt har i mange år været tilsat iod. Men også flere yoghurter er tilsat sundhedsfremmede elementer, bla Cultura og Gaio.

Lad dog markedet være med til at fremme sundheden i befolkningen. Vi skal bare sørge for at forbrugerne ikke vildledes. Begge dele opnås med forordningen. Så når Ingeniøren garanterer, at der åbnes op for functional foods, så har de fuldstændig ret. Forordningen muliggør functional foods på en god og ordentlig måde. Den eneste finger man måske kan sætte på forordningen er, at alkoholiske drikke som det eneste produkt ikke må forbedres! Forestil dig at man kunne leve af at drikke øl!

Nej til million-against-nuclear.net

I Fælledparken til 1. maj, mødte jeg nogle entusiastiske mennesker fra NOAH, som samlede underskrifter ind mod atomkraft. Til at hjælpe deres sag uddelte de en lille pjece fra www.million-against-nuclear.net. Her har de 6 argumenter mod atomkraft:

1. Atomkraft producerer stadig farlig affald
2. Er meget dyrt, og vil ikke overleve uden statsstøtte.
3. Vil løbe tør for uran om 50 år.
4. Skaber alvorlige uheld med ratioaktive udslip (mindst 22 siden 1986)
5. Betyder også atomvåben (gennem udbredelse af teknologien)
6. Giver fra vugge til grav lige så meget CO2 udspil på et moderne gas-kraftværk.

Et af slagordene i pjecen lyder “Ikke flere Tjernobyl – Stop atomkraften”

For at tage slagordet først, så er det ret fjollet, og tyder på en basal uvidenhed om hvad en atomreaktor er. De kommunistiske lande har aldrig været kendt for deres sikkerhedsstandarder og det gælder også med hensyn til atomkraft. De russiske RBMK reaktorer har aldrig været betragtet som sikre, og de vil aldrig være blevet godkendt i noget vestligt land. Hvad modstanderne af atomkraft aldrig fortæller er, at nedsmeltning af vestlige atomreaktorer ikke er farligt, men er en del af sikkerhedssystemet. Nedsmelter en vestlig reaktor, så standser reaktoren helt automatisk uden menneskelig indblanding. Fysikkens love gælder åbenbart ikke for atomkraftmodstandere!

De 6 argumenter har ikke mere kvalitet:
Continue reading →

Fyring af unge når de bliver 18

Regeringen vil tillade at unge under 18 år, som ikke er ansat til almindelig løn, kan fyres når de bliver 18 år, og ellers skulle have fuld løn.

3F mener åbenbart er det er forkert, og at det strider mod EU reglerne. Hvis man ser bort fra, at ansættelsesvilkårne andres når man fylder 18 år, så ligner forslaget den ordning, franskmændene er ved at gennemføre, og som har ledt til vilde protester på flere universiteter i Frankrig. Her vil regeringen tillade at fyre alle under 26 år uden grund, hvis de har været ansat i under 2 år. Formålet i Frankrig er sætte gang i økonomien, ved at gøre det lettere for virksomheder at fyre og ansætte. Ræsonnementet er, at hvis det er let at komme af med de ansatte igen, så tør flere virksomheder hyre unge. Ligeledes er det i Danmark formålet, at arbejdsgivere ikke skal fanges i en lønfælde, når deres ungarbejdere bliver voksne.

Hvorfor ikke gøre det konsekvent? ALLE skal kunne fyres uden grund, hvor som helst og når som helst. Mange vil alligevel have en opsigelsesperiode i deres ansættelseskontrakt, som gør at de fleste vil kunne nå at finde et nyt job – måske ikke jobbet, men i hvert fald et midlertidigt job, der holder kreditorerne fra døren.

Virksomhederne vil i hvert fald ikke holde sig tilbage med at ansætte nye folk, når de første tegn på et opsving kommer. Der er nærmest ingen risiko ved at ansætte nye, for er man for tidligt ude, eller er det ikke den rigtige person, man har fået fat på, så er det ikke nogen katastrofe. Det bliver også lettere for virksomhederne at komme gennem dårlige tider, når ekstra personale ikke belaster budgetterne. Under alle omstændigheder er det bedre, at fyre fem ansatte tidligt, end halvtreds et pår måneder senere fordi økonomien vælter. Nogen mener endda at det er de rigide tyske regler for fyring, der er skyld i de høje arbejdsløshedstal i Tyskland.

Hvis alle kan fyres uden grund, så bliver argumentet fra 3F om, at det er forskelsbehandling ligegyldig. Alle behandles ens, der bliver skabt flere jobs, men ideen om livstidsansættelse i den samme virksomhed må helt sikkert opgives. Men det ser nu ud til at være en lav pris at betale.

Individuelle sundhedsordninger

Flere penge til hospitalerne.” “Vi skal investere i et bedre sundhedsvæsen.” “Vi skal have lige adgang til sundhedsydelser“. Alle vil det så godt, men ingen taget sig tid til at stoppe op og overveje hvilke sundhedsydelser folk egentlig vil have, og hvor meget af den de ønsker. Måske er det umuliugt for politikere at svare på det spørgsmål, hverken i går, i dag eller i morgen. Hvis nogen ønsker andre sundhedsydelser, så kan det være svært at have råd til det, da man allerede betaler til politikernes mange ydelser, og oven i det, skal der både betales moms og skat af de penge man vil bruge til at købe andre ydelser. Måske vi kunne skrue et system sammen, som både tilgodeseer ressourcestærke og svage borgere.

Først og fremmest må lave et system tilpasset hvad man kan kalde “realiseret præference”, hvor folks ønsker afsløres af hvad de rent faktisk vil gøre hvis ingen politikere blandede sig. Realiseret præference står i skarp kontrast til de ønsker folk giver udtryk for i meningsmålinger. Tim Worstall har begået en artikel om emnet, som er ret interessant at læse.

Ca. 40 % er ifølge nogen meningsmålinger parate til at betale mere i skat for at få mere mere offentlig service. Men det er ikke sikkert de mener det samme, når girokortet fra SKAT kommer ind gennem brevsprækken.

Hvis man skærer det skattebetalte sundhedsystem ind til nogle basale livreddende ydelser uden luksusydelser som enkeltværelser og TV på stuerne, så vil selv de fattigste kunne få deres vigtigste sundhedsbehov dækket. Ønskes der andre sundhedsydelser, så må man selv betale. Til gengæld skal man hverken betale skat eller moms af de penge man bruger, for det gør man heller ikke når ydelserne købes gennem skatten. På den måde behøver kan med selv med en lav inkomst, have råd til at købe de ekstraydelser man selv mener man har behov for. Ønsker man at spare pengene til at købe noget andet, så står det også frit for.

Ordningen vil være omkostningsneutral for staten, men fleksibiliteten og kvaliteten af sundhedsydelserne vil blive bedre, da man får den kvalitet man udtrykker en realiseret præference for. Det kunne være sundhedbranchen får et boom, som selv den mest velfærdsorienterede politiker ikke kunne drømme om.