Mennesker er rationelle

Ofte er det svært at genkende at andre mennesker er rationelle. Hvis man politisk ønsker at bestemme hvad andre mennesker skal gøre, og bestemme hvordan de lever deres liv, så er det belejligt hvis de ikke er rationelle, og ikke kan træffe gode beslutninger for dem selv eller samfundet.

Flere forskere har givet politikerne rygdækning for vores manglende rationalitet. Daniel Kahneman og Amos Tversky, David McRaney, Hugo Mercier og Dan Sperber og ikke mindst Jonathan Haidt. Problemet for politikerne er, at forskerne ikke benåder politikerne. De er præcis lige så irrationelle som alle andre. Problemet for forskerne er, at de har en for snæver forståelse for hvad der er rationelt. Til formålet har man opfundet homo economicus, en idealiseret person, der både er streng logiker og kun er drevet af økonomisk optimering. Når mennesker ikke opfører sig som homo economicus, så konkluderer forskerne, mennesker ikke er rationelle. Men virkelige mennesker har mange forskellige formål og ønsker, både bevidste og ubevidste. Et ønske om status og anerkendelse fra andre mennesker, kan gøre det fornuftigt og rationelt at ofre økonomisk gevinst. Vi har alle sammen forskellige ønsker og vi værdsætter dem også forskelligt, forstået som vores villighed til at ofre andre ting for at opnå dem. Dem har politikerne ingen indsigt i.

Steven Poole har skrevet en interessant artikel i Aeon, hvor han kritiserer forskernes alt for snævre forståelse af rationelle mål.

There has been some controversy over the correct statistical interpretations of some studies, and several experiments that ostensibly demonstrate ‘priming’ effects, in particular, have notoriously proven difficult to replicate. But more fundamentally, the extent to which such findings can show that we are acting irrationally often depends on what we agree should count as ‘rational’ in the first place.

Han fortæller, at gennem historien har filosofferne betragtet mennesket som det rationelle dyr. Rationalitet er egenskaben, der adskiller mennesket fra dyrene.

En rationel handling kan kun være en handling, der fremmer opfyldelsen af en persons mål og ønsker, hvad end det er, på baggrund af eksisterende viden. Det modsatte af rationel er ikke bare irrationel – det er vanvid. Mennesker laver fejl, vi ved ikke alt og alt for ofte kender vi ikke vores egne ønsker på forhånd. Men uanset hvor dårlige vi er til at leve vores liv, så er der ingen, der er bedre til det. Det kræver en massiv arrogance, at tro man er bedre til at leve andres liv end de selv er.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.