Patenter virker efter hensigten

Politikken fortæller, at en patentindehaver har købt 70.000 patenter, og forhindrer andre i at producere varer. Men det er netop hele pointen med patentsystemet.

Ideen bag eksistensen af patentsystemet er ikke en beskyttelse af en naturlig ejendomsret, men derimod et ønske om at give forskere og opfindere et incitament til at arbejde, og derved skabe fremgang og udvikling. Metoden går ud på at give opfindere en eneret til opfindelserne i en periode på 20 år, hvor ingen andre må bruge opfindelsen uden at betale opfinderen mod at opfindelsen offentliggøres for verden.

Det er teorien…

Der er nu opstået en industri af virksomheder med masser af patentadvokater, som betaler opfinderne for deres patenter, og derved ansporer til endnu mere forskning og udvikling, i teorien. Disse virksomheder tjener penge til at betale forskerne med, ved at sagsøge alle de virksomheder der bryder patentet, og tjener penge på opfindernes opfindelser uden at betale. En patentretsag er meget dyr og svær, og det er derfor oplagt at nogen specialiserer sig i at føre disse sager.

Firmaer, som ellers elsker patenter, som Apple, Microsoft, Sony osv, og ikke holder sig tilbage fra at sagsøge andre, bliver nu sagsøgt af disse specialiserede håndhævere af patenterne, som nu kaldes trolde, patenttrolde. Google er for nyligt blevet dømt til løbende at betale 1,36 procent af Adwords omsætningen, svarende til omkring en milliard kroner om året. Microsoft har allerede indgået et forlig til mange millioner kroner.

Sådan noget kan store som små virksomheder selvfølgelig ikke lide. Trolde gør såmænd ikke andet end Microsoft, Google, apple og så mange andre store virksomheder også gør, når du tryner andre virksomheder i patentretssager. Påstanden er, at fordi disse trolde ikke selv producerer noget, og derfor er det urimeligt, at de kan sagsøge nogen der faktisk producerer et produkt. De glemmer bare at trolde faktisk betaler opfinderne, præcis som patentsystemet er tænkt.

Virkeligheden er dog, at millioner og millioner af bittesmå “opfindelser” patenteres og dobbeltpatenteres fordi ingen rigtig ved hvad der er patenteret i forvejen. Når man udvikler et produkt er der stort set ingen værdi at hente ved at læse udstedte patenter, og derfor opfinder man sit eget produkt, krydser fingre for at ingen kommer og ruinerer en med et ukendt patent i hånden. Det forhindrer dog ikke de store virksomheder i at patentere alt muligt, og sagsøge alle de kan slippe afsted med. Finten er at firmaerne med mange patenter ved, at konkurrenterne overtræder deres patenter, men at de sikkert selv overtræder et af konkurrentens patenter. Så laver de en aftale om ikke at sagsøge hinanden. Det smarte er at de sammen kan holde nystartede virksomheder ude af markedet, fordi et nystartet firma ikke har mange patenter de kan forsvare sig med. Med nystartede virksomheder menes en virksomhed som Google, som indtil for få år siden ikke havde nok patenter de kunne forsvare sig mod de andre.

Problemet er, at trolde ikke producerer noget, og dermed ikke overtræder nogen af de store virksomheders patenter. De er altså frie til sagsøge rige virksomheder som Google og Microsoft som det passer dem. De sagsøger og stopper også de små og nye virksomheder, præcis ligesom de store også gør, men forskellen er, at de store ikke længere kan være i fred. Derfor er politikerne nu i gang med at ændre loven, så trolde ikke kan sagsøge, og dermed ikke kan betale opfinderne for deres patenter.

Men de vil ikke erkende det fundamentalt uretfærdige i hele patentsystemet. De vil ikke afskaffe et system, der forhindrer nye virksomheder i at markedsføre deres produkter, fordi en eller anden på et eller andet tidspunkt har indsendt en patentansøgning som måske, måske ikke dækker produktet. Et nyt produkt behøver ikke krænke et patent for at patentet kan stoppe produktet. Er der bare en mistanke eller en mulighed for at nogen vil sagsøge, så kan omkostningerne ved sådan en retssag blive katastrofale for en mindre virksomhed, og projektet droppes.

Mange opfindelser er opfundet parallelt og uafhængigt af flere opfindere, men eneretten går til den der først får indsendt en ansøgning om eneret, dvs et monopol. Intet kan være mere skadeligt for innovationen, og troldene udstiller bare problemet. Patentsystemet grundlæggende problemet.

UPDATE: Samsung har nu lavet en aftale med Google og Ericsson, så de kan bruge hinandens patenter. Så nu behøver de ikke længere sagsøge hinanden. Det er jo dejligt for dem, men sådanne aftaler kan kun laves hvis man selv har et hav af patenter.

2 Comments

 1. Dette er en meget præcis formulering af problemerne med patenter.

  De store virksomheder har ikke brug for patenter, da de i forvejen bare handler med patenter på kryds og tværs, og den eneste effekt af patenterne er at holde nye innovative aktører ude af markedet.

  Man burde reducere patenter til simple ophavsret, altså hvis du direkte kopiere en ide fra en anden, så bryder deres ophavs ret, men hvis du har parallel opfundet noget (så er der større variationer i ideen), er der ikke nogen beskyttelse. Basalt set, hvis du offentliggører dit produkt, så har du ophavsretten, og hvis en anden laver et kopi produkt bryder de din ophavs ret, men ophavsretten blokere ikke for at du kan viderudvikle et produkt, eller udvikle et nyt produkt der bruger nogen af de samme ideer.

  Patenter er i forvejen så latterlig.. Lad os sige du får patent på en maskine til at samle blyanter op.. Du beskriver den som at den bruger to fingre til at samle blyanten op. Så ville man tro at du er beskyttet mod at en anden laver en maskine der samler blyanter op, men ak nej, på trods af du har købt patentet, så sker der bare at en anden laver en ny patent som bruger 4 finger til at samle blyanten op med, og så bryder det ikke dit patent.

  Derfor på trods af at patenter havde til formål at udføre videns deling, er de bare degeneret til en mælke maskine for at tage penge fra andre, eller for lukket konkurrenter – til skade for alle.

  Vidensdelingen fungere heller ikke, fordi for at undgå at man kan omgå patentet – som jeg beskrev oven over, bliver konceptet skrevet i patent-speak, hvor ingen kan reelt forstå hvad patentet reelt dækker, og sjælden kan udlede noget fornuftigt ud af patentet, og derved er der ingen vidensdeling, men masser af jura, og upræcise beskrivelser, som kun har til formål at kunne sagsøge..

 2. Der er ganske stor principiel forskel på patenter og ophavsretten – men de er desværre fælles om at være meget problematiske, fordi de ligger beslag på hvad andre kan gøre med deres egen ejendom.

  Eksemplet med patenterne er desværre ikke godt. Patenter er langt bredere formuleret. Man kan lave afledte patenter, men der er ingen grund til at gøre det, da du stadig vil være forhindret i at bruge det af det første patent. Derfor udvikler man ikke på hinandens produkter før patentudløb, og i hele den periode sker der så stort set ingen udvikling, hvilket er den modsatte effekt man ønsker at opnå med patentsystemet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.