Hvor meget uran findes der?

jabiluka-uranium-mineCharles Barton har regnet lidt på hvor meget uran der findes, og hvor lang tid vi kan bruge det hvis vi omstiller energiforbruget til at basere sig på atomkraft. Desværre er der ikke så mange kilder, men det er stadig interessant.

The Nuclear Green Revolution: Ser vi alene på uran, vil USA være i stand til producere al energi i 4,7 millioner år. Der er ingen grund til at tro, at resten af verden er dårligere udstyret med uran end USA. Derfor er der rigelige globale uranreserver i undergrunden til at forsyne hele verdens befolkning med energi i et nogle millioner år.(…)

Endnu har jeg ikke nævnt thorium, som på nogle måder er et endnu bedre atombrændsel end uran. Geologerne fortæller, at der er i omegnen af tre til fire gange så meget thorium end uran i jordskorpen. Vi ved meget mindre om hvor meget thorium man kan grave op i forhold til uran. Men tænk i størrelsesordenen af ressourcer til flere millioner år.

Udgangspunktet er, at man kan producere 1 GW i ét år med ét ton fissile materialer, dvs. U-233, U-235, og Pu-239, men også de fertile materialer Th-232 og U-238. Forudsætningen er, at reaktorerne effektivt kan bruge alt fissilt og fertilt materiale. Det gør de nuværende gamle reaktorer dog ikke.

Det betyder, at hele USA’s elforbrug kan produceres med 500 tons atombrændsel. Hvis al transport og industri også er baseret på atomkraft vil det ikke kræve meget mere end yderligere 500 tons, så USA kan blive CO2 fri med ~1000 tons atombrændsel om året.

I 1968 estimerede USAEC at USA havde 4,7 milliarder tons uran til en pris på cirka $6500 pr. kilo, svarende til små 45.000 kr for et kilo uran. Hvert kilo kan producere 4 GWh elektricitet, som i Danmark kan sælges for ca. 20 øre pr. kWh uden afgift, svarende til 800.000 kr. Så er der stadig lidt til at betale for kraftværket efter uranen er betalt. Uranoxid koster til sammenligning i dag 250 kr pr. kilo, og udgør i omegnen af 10% af produktionsomkostningerne.

Det vil sige, at USA har uran til 4,7 millioner år ved en komplet omstilling til atomkraft.

I Japan har de udviklet en metode, der kan udvinde uran fra havvand til en pris på cirka 1.500 kr pr. kilo. Uranen i havvand står i ligevægt med uranen i jordskorpen, og vi ved, at der hvert år opløses 32.000 tons uran i havene. En bæredygtig uranproduktion på 32.000 tons, kan forsyne menneskeheden med energi i ganske mange år.

Energi og velstand hører uløseligt sammen, selvom forholdet mellem de to kan variere. Med atomkraft har menneskeheden masser af energi til rådighed.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.