Vandkraft skader naturen

Det er svært at dække samfundets behov for elektricitet så, vores apparater tænder når vi trykker på knappen. Ikke alle former kan levere, når vi har et behov. Sol og vind leverer strøm når de kan, og ikke når vi ønsker det. Der er kun tre kendte energikilder, der kan det: Afbrænding af fossile brændsler (olie, gas, kul), vandkraft og atomkraft. Fossile brændsler udleder CO2, og giver alvorlige bekymringer for klimaets udvikling og jordens fremtid. Atomkraft har et dårligt ry i offentligheden, og politikerne er derfor tilbageholdende. Vandkraft er populært, CO2-frit, men ødelægger naturen i stor skala.

Science Alert: Look at the Amazon River, for example. As of February, there were 142 hydroelectric dams that were at least partially constructed and another 160 proposed across the mighty river; as a result, migratory fish like the migratory dorado catfish have already begun to disappear.

Problemet er stort i Europa, hvor barriererne er at finde med få kilometers mellemrum.

Problemet findes også i Danmark. Der er ikke mange større vandløb, men dem vi har, lider også. Tangeværket på Gudenåen leverer grøn og god elektricitet, men er en katastrofe for fiskene i åen. Få år efter opførelsen uddøde Gudenålaksen. På trods af fisketrapper og udsætning af fiskeyngel, eksisterer problemet stadig i dag.

Ingeniøren: Ifølge museumsinspektøren kan ‘fisketrapperne ikke bruges som alibi’ for det indgreb, som værkets placering har på de ynglende fisk. For ham at se er konfliktens omfang også af noget større dimensioner:
»Problemet er, at Gudenåen slet ikke er en å længere. Tangeværket virker som en prop, der bremser vandrefisk, både når de skal op og ned af åen.«
Han mener ikke, at det er værd at holde fast i et værk, der ikke producerer mere elektricitet ‘end én vindmølle’, når det har så stor indvirkning på dyrelivet i åen:
»I min optik giver det ikke mening, at værket skal ligge der. I stedet kunne man have et fantastisk vandløb. Det er vores eneste vandløb, der har størrelse som en flod, og det dyreliv, det giver rum til, er noget særligt,« siger Morten D. D. Hansen.

Alle former for energiproduktion har en omkostning. De fossile koster os klimaet. Vandkraften koster og naturen. Atomkraft giver (ubegrundet) angst. Sol og vind duer ikke.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.