Prostitution er nødvendigt

Jeg tvivler på at de fleste prostituerede synes de har en spændende og udfordrende karriere. Der er givetvis nogen, men lad os tage os af dem, der er prostituerede af nød, først. Kan man ikke lide at være prostitueret, så er det en fæl beskæftigelse at have. Men eftersom nogen kvinder har valgt at gå den vej, så kan vi kun antage, at prostitution er den mindst dårlige måde for dem at skaffe penge på. Dvs. fratager vi dem muligheden for at arbejde som prostituerede, så er de henvist en skæbne værre end prostitution. Jeg synes det er lidt påfaldende, hvordan nogen ønsker at redde deres medmennesker, ved at gøre deres situation værre end den er i forvejen.

Man kan spørge, ligesom Karen Larsen gør i JP København: Hvem ejer vores seksualitet?. Er det dem, der foragter sekxualitet? Er det staten? Eller ejer vi i virkligheden vores egen seksualitet? Seksualitet er en del af det at være menneske. Det er vores egen krop, der nyder fordelene. Og det er vores egen krop, der lider ulemperne. Opvejer fordelene ulemperne, kan der ikke være noget problem i at gøre det.

Flere organisationer og selvbestaltede gode mennesker prøver desperat at umyndiggøre de prostituerede når de prøver at svare endegyldigt på om fordelene opvejer ulemperne. Mange argumenter er variationer af hinanden, så hvis du synes der mangler nogen, så skriv endelig en kommentar til mig. Her er nogen af argumenterne:

Argument 1. Fri adgang til sex er ikke en menneskeret.

Adgang til sex er ikke en menneskeret, men det er salg af sex. I artikel 23 i FNs menneskerettighedserklæring står der, at alle har ret til frit valg af beskæftigelse og et retfærdigt og gunstigt vederlag. Dette kan ikke tolkes som andet end, at forbud mod prostitution er en krænkelse af den prostitueredes menneskerettigheder.

Et arbejde indebærer, at man under faste vilkår i en afgrænset periode sætter sin krop og hjerne i andres tjeneste. Og det er præcis hvad en prostitueret gør. I en kort periode udføres et stykke fysisk arbejde, som endda er overordentlig højt kompenseret – præcis som menneskerettighederne foreskriver.

Argument 2. Prostitution gør den prostitueredes krop til en vare.

Ja, prostitution gør den prostitueredes krop til en vare, der købes til sex. På samme måde er rengøringskonens krop også en vare, som man kan købe til at gøre rent. Ligeledes er buschaufførens krop en vare, som man kan købe til at køre en bus. Advokatens krop og hjerne er en vare, man kan købe i dyre domme, til at hjælpe med retslige tvister.

Enhver form for arbejde, som man hyrer andre til er en handel med deres kroppe. Man lejer dem for en periode til at gøøre et stykke arbejde. Det er de rikke noget odiøst i – det er faktisk hele pointen!

Argument 3. Der er ikke tale om et reelt frit valg i forbindelse med prostitution. Økonomiske forhold har en afgørende indflydelse på at kvinder prostituerer sig. Kvinderne oplyser som årsag fx gæld, som skal afvikles, eller at de har villet give deres børn flere materielle goder.

Den eneste grund til at nogen skulle prostituere sig, er fordi man ønsker at bedre sin økonomiske situation. Der er ikke noget skammeligt i at ville tjene penge. Alle kan overleve uden at prostituere sig, men spørgsmålet er om man vil nøjes med sådan en livsstil. Prostituerede siger tydeligvis nej, og størrelsen af det nej kan ses udfra hvor “forfærdelig” en branche de vælger til at bedre deres situation. Uanset hvordan man vender og drejer det, så viser det simple faktum, at nogen vælger at blive prostitueret, at prostitution er bedre end ikke-prostitution. Ved at forbyde prostitution i den ene eller anden form, forviser man den prostituerede til at tjene sine penge på en værre måde end prostitution. I forhold til hvor slemt undersøgelserne viser prostitution er, så må alternativet virkelig være slemt.

Tag den værste ynkelige narkoluder, der skal bruger et kilo heroin om dagen. Det er ikke et spørgsmål om hun skal skaffe pengene til hendes narkoforbrug. Det er alene et spørgsmål om hvordan hun skaffer pengene til stofferne. Hun mener tydeligvis prostitution er den nemmeste og bedste måde at skaffe pengene på, for ellers ville hun ikke være prostitueret. Alternativet er måske overfald og indbrud for at skaffe pengene. Vil man bekæmpe narkoproblemer, så er illegalisering af prostitution ikke vejen frem.

Tag den enelige mor, som prostituerer sig for at købe materielle goder til sine børn. Hun har selv valgt hvilken materiel standard hendes børn skal have, og for at understøtte den, har hun valgt det arbejde hun finder bedst. Hvis hun skulle tjene de samme penge som rengøringskone, så skal der mange opslidende timer til

Argument 4. Det er en illusion, at den prostituerede nyder samværet med kunderne. Kvindernes falske stønneri både stiver kundens mandighed af og legaliserer moralsk, at manden betaler for at få sex.

Selvfølgelig er det en illusion. Selvfølgelig er det en illusion, der er beregnet på at få manden til at glemme, at hele samværet kommer an på penge. Pigen kan tjene ekstra penge for at lade som om hun kan lide lide det. Illusionen er en ydelse, som kunderne er parate til at betale for. Der er ingen grund til at pigen ikke skulle tjene de ekstra penge.

Argument 5. Den lykkelige luder er en myte.

Det er sjovt nok kun tilhængere af en illegalisering, der taler om “Den lykkelige luder”, hvad det så end er. Jeg tvivler på der er nogen, der bliver lykkelige af at være luder, men de prostituerede er helt sikkert mere lykkelige som prostituerede end de var før. Ellers ville der ikke være nogen grund til at være prostitueret. At påstå andet er en umyndiggørelse af de prostituerede. Det er en foragt og disrespekt for kvindens vurdering af sin egen situation. At påstå andet er umenneskeligt.

Finder den prostituerede ud af at det er bedre ikke at være prostitueret, så holder hun op, og finder et andet job. Det er der utallige eksempler på.

Argument 6. Prostitution forhindrer ikke voldtægt. Tal fra Danmarks Statistik viser, at anmeldte voldtægter i perioden 1990-2003 lå på omkring 600 om året. Der er altså i disse tal intet belæg for påstanden om, at flere kvinder i prostitution giver færre anmeldte voldtægter.

Dette er misbrug af statistik. En konstatering af antallet af voldtægter ved lagaliseret prostitution siger ikke noget om hvilket antal, der ville være med illegal prostitution. Der er rigtig nok intet belæg for at sige at prostitution giver færre voldtægter. Men der er heller ikke belæg for at sige, at der ikke bliver færre voldtægter.

Argument 7. At tillade og acceptere prostitution er det samme som at acceptere et stort antal kvinder i en voldelig subkultur.

Nej, vold er aldrig nogensinde acceptabel. Vold mod prostituerede er nøjagtig lige så modbydelig som vold mod rengøringskoner. Der er ikke nogen, der påstår at køb af sex også er et carte blanche til at udøve vold. Hvis man mener prostitution og vold kommer ud på et, så må man også mene at sex og vold er det samme. Jeg synes godt nok man skal have en forskruet indstilling til sex for at mene det.

Argument 8. Handel med kvinder og prostitution hænger sammen.

Kvindehandel og tvangsprostitution har intet med almindelig prostitution at gøre. Kvindehandel handler om at gangstere banker og truer kvinder til at tjene penge til dem. Hvis man kunne tjene flere penge på at banke kvinder til at gøre trapper rent, end ved at sælge sex, så ville pigerne blive tvunget til at være rengøringskoner.

Kvindehandel har ikke noget med prostitution at gøre. Kvindehandel handler om tvang kriminalitet og gangstere. Prostitution handler om at arbejde og forbedre sine levevilkår på den måde man finder bedst.

Prostitution skal ikke gøres ulovlig. Prostitution skal gøres mere lovligt end det allerede er. Det er i dag ulovligt for vagtfirmaer at blive hyret til at beskytte en prostitueret mod vold og voldtægt. Det kaldes alfonseri, og er strafbart. Enten får den prostituerede nogen til at bryde loven, eller også må hun satse på at hun selv kan klare enhver overfaldsmand. Statistikkerne for overfald af prostituerede taler sit tydelige sprog om hvor succesfuld den strategi er.

Regeringen har fat i den rigtige ende. De vil hjælpe de prostituerede, der vil ud af prostitutionen, ved at give muligheder for en tilgængelig støtte hertil. Dvs regeringen ønsker at give de stakkels prostituerede, som ikke længere synes de har gavn af at være prostituerede. Vi må hjælpe de udsatte mennesker i samfundet i stedet for at gøre situationen for dem værre end den allerede er.

2 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.