Trælbinding af læger

Ifølge Berlingske Tidende vil “Danske Regioner”, med socialdemokraten Bent Hansen i spidsen til at bestemme hvor læger må arbejde, og hvordan de skal uddanne sig.

Danske læger skal presses til hurtigere at videreuddanne sig til specialister inden for bl.a. kræft- og psykiatriområdet, hvor en alvorlig mangel på eksperter i dag er med til at skabe lange ventetider på behandling for patienterne.

Det er utroligt. Et problem opdages, og rygmarvsreaktionen er at regulere; fratage mennesker deres frihed til at planlægge deres eget liv, og leve og arbejde hvor de vil.

Manglen på læger er reel, og det er et problem, der skal tages alvorlig. Jeg begriber bare ikke hvordan nogen kan tro at de klogeste hoveder gider bruge et årti af deres liv på at uddanne sig, når prisen så er, at de mister retten til at bestemme over deres eget liv. De bliver tvunget til at hive familien op ved roden, for at flytte hen hvor en central planlægger mener de skal bo.

Ifølge regionerne er problemet, at de yngre læger i dag ensidigt søger mod nogle få, meget populære specialer på få hospitaler i de store byer. Blandt de populære specialer er plastikkirurgi og gynækologi, mens det kniber voldsomt med at tiltrække læger til især specialer på kræftområdet.

Det er helt sikkert et problem, at lægerne ikke er interesseret i de kedelige specialer (de må være kedelige hvis lægerne ikke gider dem). Og lige så slemt er det, at de ikke har lyst til at arbejde på små yderliggende hospitaler, hvor mulighederne for karriere og personlig udvikling er mindre.

Det skræmmer mig bare, at svaret med det samme hedder tvang. Det bliver slet ikke taget overvejet hvorfor lægerne fravælger det de gør. Ingen forstår det vink med en vognstang, at mange læger søger ud på private hospitaler og klinikker for at tjene en masse penge. Også her bliver lægerne mødt med forargelse og trusler om tvang.

Sandheden er, at politikerne, og specielt dem med et socialdemokratisk islæt, ikke vil betale den pris en læge koster. Med de rette tilbud om løn og arbejdsvilkår, vil yderligt liggende hospitaler kunne tømme både privatklinikker og universitetshospitalerne for speciallæger.

Hvis lønnen alligevel er den samme overalt, hvorfor skulle en nyuddannet læge ikke vælge de mest interessante specialer på de bedste hospitaler? Man skulle da være en tåbe for ikke at gøre det.

Det mest naturlige svar må være at tilbyde lægerne kompensation, for at tage de mere uinteressante specialer på de dårligere hospitaler. Alt andet ville da ikke være rimeligt.

Lægerne raser mod det nye udspil fra regionerne.

Ja, det tror da fanden!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.