Lav brint på atomreaktoren

Udviklingen af atomreaktorer kører på højtryk, og er for længst forbi de gamle generation II reaktorer, som blandt andet blev brugt på Barsebäck. Den første generation III reaktor er allerede i drift, og generation IV begynder for alvor at tage form på tegnebrættet.

Det spændende ved nogen af de nye generation III reaktorer er, at de fungerer ved så høje temperaturer, at man kan lave brint direkte på reaktoren (alternativ link, 2013). Det er altså ikke nødvendigt først at lave strøm, og så bagefter have brint ved elektrolyse. For at lave brint uden elektrolyse er det nødvendigt med temperaturer på 800-1000°C, og de temperaturer bruges i generation III reaktorer.

Det er i dag kun muligt overføre 25% af energien i varmen til brinten. Med direkte produktion på reaktoren kan det tal fordobles til 50% og måske endda til 60%. Det svarer til, at Barsebäck da den kørte med begge reaktorer, kunne producere 400 tons brint hver dag med en pris på omkring 15 kr for et kilo brint. Det svarer til 1 kr for 1 liter flydende brint, hvilket i høj grad er konkurrencedygtigt med med benzin, selvom der går 3L brint på hver liter benzin med de brintbiler vi har i dag. For at dække Danmarks forbrug af benzin med med de nuværende brintbiler, skal vi bruge to værker, hver svarende til det svenske Ringhals (se beregning nedenfor).

Det er altså både rentabelt og teknisk muligt af dække Danmarks benzin behov med brint lavet direkte ved atomkraft. Der er ingen CO2 udslip, ingen olieforurening og bymiljøerne vil blive væsentlig forbedrede.

Beregning: I 2004 blev der ifølge Danmarks statistik brugt 2,569×10^9 kg benzin. Massefylden af benzin er 730 kg/kubikmeter, hvilket giver et årligt forbrug på 3,519×10^6 kubikmeter benzin eller 3,519×10^9 liter benzin. Da der går 3L brint på hver liter benzin, giver det 1,056×10^10 liter eller 1,056×10^7 kubikmeter flydende brint om året. Flydende brints har en massefylde på 68 kg/kubikmeter, hvilket betyder der skal bruges 7,179×10^8 kg brint om året. Et værk på størrelse med Basebäck producerer 2 x 200 tons brint om dagen eller 4×10^5 kg brint pr dag, eller 1,46×10^8 kg brint/år. Dvs. for at dække benzin forbruget i 2004 skulle Danmark bruge 5 Barsebäck værker eller 2 Ringhals.

1 Comment

  1. DR’s videnskabsprogram viste en særdeles sober udsendelse om atomkraft. Den eneste rigtige kommentar jeg gerne vil komme med, handler om ulykken på et af de svenske atomkraftværker, hvor en fejlstrøm var ved at slå nogle sikkerhedssystemer ud. I indsl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.