Kriminalitet skaber fattigdom, ikke omvendt

FBI har netop offentliggjort en statistik, der viser at den voldelige kriminalitet i USA er den laveste i 40 år. Et lignende fald har vi også set i Danmark. Det underlige er, at det er på trods af et par år med økonomisk depression. Almindeligvis mener man, at den øgede fattigdom, som følge af de økonomiske vanskeligheder, skulle give mere kriminalitet; fattige tyer til kriminalitet. Det bakkes bare ikke op af data.

Det er ikke kun de nye data, der afviser ideen om, at fattigdom fører til kriminalitet, for under den store depression i 30’erne, faldt kriminalitetsraten.

Der er mange mulige forklaringer på hvorfor kriminaliteten faldt, blandt andet har længere fængselsstraffe en effekt, men tilsyneladende ikke mere end en fjerdedel af faldet. Når forbrydere sidder i fængsel, kan de trods alt ikke begå nye forbrydelser.

Det mest sandsynlige er, at der er sket ændringer i kultur, som gør kriminalitet mindre acceptabelt. Måske er det også i sammenhæng med, at befolkningerne bliver ældre.

Hvad end forklaringen er, så kan teorien om, at fattigdom (eller mindre velstand) fører kriminalitet med sig, lægges i graven. Men der er stadig en klar sammenhæng mellem kriminalitet og fattigdom, for rigtig mange kriminelle er fattige. Sagen er bare, at kriminalitet fører til fattigdom. Enten fordi fængsel giver et socioøkonomisk tilbageslag, men også fordi meget kriminalitet forhindrer lovlydige i området i, at skabe velstand.

Kriminaliteten gør for det første ofrene fattigere, men ofrene og dem, der regener sig som kommende ofre ændrer adfærd. Hvis de stadig mener det kan betale sig at forsøge sig med velstandsskabelse, så vil de bruge så mange ressourcer på at beskytte sig selv, at de ikke rigtigt kommer nogen vegne.

Kriminalitet skaber fattigdom, men fattigdom skaber ikke kriminalitet.

2 Comments

  1. Godt indlæg, og jeg er helt enig i den overordnede idé om, at kriminalitet fører til ringere socioøkonomiske kår.

    Når dette er sagt, er jeg ikke overbevist om, at den kausale sammenhæng kun virker én vej. Kriminalitet skaber fattigdom, nuvel, men det betyder ikke, at fattigdom ikke kan føre til kriminalitet.
    Det er nok snarere bare at spørgsmål om at definere en absolut fattigdomsgrænse, der fanger den absolutte bund af samfundet. Her er det i hvert fald plausibelt, at man vil kunne finde, at berigelseskriminalitet finder sted på baggrund af fattigdom.

  2. Selvfølgelig kan fattigdom føre til kriminalitet, men det sker øjensynligt ikke i nogen nævneværdig grad – tværtimod.

    En absolut fattigdomsgænse, hvor folk under den giver kriminalitet, kan man nok finde i visse afrikanske lande, men det giver ingen mening at tale om en sådan i Danmark, for ingen i Danmark lider ufrivillig nød, hvor man enten dør eller begår kriminalitet. I sådan en nød hjælper velstående mennesker heldigvis gerne til.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.