Højere straf virker faktisk

Regeringen har hævet straffen betragteligt for en række forbrydelser, begrundet med at det sammen med øget efterforskning vil have en præventiv effekt. Berlingske har udnævnt en juraekspert i Århus til ekspert i virkningen af straf; jeg var ikke klar over at jurister var eksperter i de sociologiske effekter af straf, men sådan er det nu engang.

Eksperten mener ikke, at der er nogen præventiv effekt ved længere straffe og mere efterforskning, og det er måske sandt nok. Forbrydere er ikke just kendte for deres høje intelligens og langstidsplanlægning. Men som Peter Skaarup påpeger, så laver forbryderen ikke kriminalitet ude i samfundet, når han er bag lås og slå.

Hvad vigtigere er, så virker længere straffe og i særdeleshed mere efterforskning på vores retsfølelse, når der er tale om meget krænkende forbrydelser, som hjemmerøverier.

Straf handler om langt mere end bare, at forhindre forbrydelser. Det handler i særdeleshed også om, at hævne ofret på en rimelig måde. Borgerne skal ikke føle sig magtesløse overfor forbryderes overgreb. Gør de det, så tager folk loven i egen hånd, hvilket let resulterer i en overdrevet straf.

Borgerne skal føle en tryghed i at retssystemer tager hånd om forbryderen på en ordentlig måde, og varetager borgernes ønske om hævn, uanset at det er meget politisk ukorrekt at ønske hævn. Kan forbryderen ikke forstå budskabet, så må han holdes væk fra samfundet, og på trods af fængslernes dårligdomme, så kan de dog klare det.

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.