Battered Taxpayer Syndrome

En Catinet-undersøgelse viser at 43% af danskerne er positive overfor en direkte EU-skat (godt nok med det forbehold at de nuværende skatter skal sænkes).

Selvom det ville give skattebetalerne et større overblik over hvor meget de beteler til EU, men samtidig vil det også blive sværere at gøre noget ved det tal, som eventuelt ville komme til at stå der. Det er ret vigtigt hvor det skatteudskrivende kompetencer er placeret, da det også er her magten ligger. Spørgsmålet bliver om det er EU, der bestemmer over medlemsstaterne, eller om det er medlemsstaterne, der bestemmer over EU. Den samme problemstilling opstår hver eneste gang man i EU taler om skatter og harmonisering af skatter.

Den udbredte accept af nye skatter, ikke bare EU-skat, i Danmark er ret bemærkelsesværdig. Denne Wikipedia artikel kan måske kaste lys over sagen:

In lay terms, this is a reference to any person who, because of constant and severe domestic violence usually involving physical abuse by a partner, becomes depressed and unable to take any independent action that would allow him or her to escape the abuse. The condition explains why abused people often do not seek assistance from others, fight their abuser, or leave the abusive situation. Sufferers have low self-esteem, and often believe that the abuse is their fault. Such persons usually refuse to press criminal charges against their abuser, and refuse all offers of help, often becoming aggressive or abusive to others who attempt to offer assistance.

Artiklen handler om “Battered Woman Syndrome”. Måske burde man også kunne tale om ”Battered Taxpayer Syndrome”.

(Tak til Erik Paisley for ideen. Hans blog er her, så giv den et besøg.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.