Aldersdiskrimination eksisterer ikke

Selvom diskrimination anses som et ekstremt negativt ord, så er det ikke nødvendigvis uretfærdigt hvis arbejdsgivere fravælger ansøgere, som nærmer sig efterlønsalderen eller måske allerede kan få efterløn. I mange fag kræves der en stor del oplæring af nye ansatte, og det er dyrt. En stor del af skylden er naturligvis de aldersbetingede pensioner, som ikke tager hensyn til folks fysiske og psykiske formåen.

Risikoen for at den ældre går på pension efter endt oplæring er ganske høj, og så går uddannelsesinvesteringen tabt. Det er klart at yngre mennesker også kan finde på at skifte job efter endt oplæring, men det er vel ikke anderledes for de ældre. De kan også skifte job, udover at de kan lade sig pensionere. Den mulighed har unge ikke, og unge uden stor erfaring er stadig billigere i løn i de fleste brancher.

Det er rigtigt ærgerligt for de ældre, som stadig føler de har flere år tilbage på arbejdsmarkedet. Men det nytter bare ikke noget, og så kan beskæftigelsesministeren hidse sig nok så meget op, det er stadig en dyr risiko at tage når en virksomhed hyrer ældre mennesker.

Men det er måske slet ikke så slemt som det gøres til når Dansk Arbejdsgiverforening ikke mener at der er tale om nogen diskrimination, selvom der er problemer inden for nogen brancher hvor de ældre ønsker at arbejde med det samme de altid har gjort. Verden ændrer sig, og arbejdsfunktioner ændrer sig, og nogen forsvinder. Derfor er det helt naturligt at nogle områder er trængte.

På den anden side, så kan arbejdsgiveren være ret sikker på at have den samme nyansatte 55 årige ansat i hvert fald i 5 år. Selvom det er de 55-60 årige, der har størst arbejdsløshed, ligger den stadig under 4% af den aldersgruppes arbejdsstyrke, hvilket er lavere end for de 30-34 årige.

Afskaffelse af den universelle efterløn og pensionsalder vil være et godt skridt på vejen. En anden måde er at gøre det muligt for ældre på arbejdsmarkedet fuldstændigt at afskrive pensionering i en årrække fremover, i det omfang at de ikke bliver syge eller bliver fyret. Det ville være en begrænsning af de ældres muligheder, men de ældre vil frivilligt kunne give arbejdsgiverne en højere grad af tryghed, som de øjensynligt har brug for.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.