Genstart FN

Nu skal denne blog leve op til sit navn, for i dansk politik er det bestemt kætterisk at undsige FN, men nu er det vist ved at være på tide. FN’s menneskerettighedsråd består blandt andet af Kina, Cuba og Saudi-Arabien, og det svarer om noget til at sætte ræven til at vogte gæs, som skrevet i Berlingske.

På rådets hjemmeside kan man se alle medlemmerne og alle kandidatlandene til valget her i maj. Her er Egypten sikker på at komme ind sammen med Angola som repræsentanter for Afrika. For Østeuropa er Hviderusland næsten sikker på også at komme med. De øvrige landes håndtering af menneskerettighederne behøver slet ikke at blive nævnt. For Hvideruslands vedkomne behøver man kun at vide at efterretningstjenesten hedder KGB.

Ikke nok med det, så har Zimbabwe nu fået formandskabet i kommissionen for bæredygtig udvikling (kommissionens hjemmeside). Alene det faktum at Zimbabwe har en inflation på over 2000 % siger noget om problemet.

FN har ikke engang været i stand til at gøre noget meningsfuldt ved Darfur i Sudan (se også her). Saddam Hussein kunne holde FN for nar i et årti indtil USA og Storbritannien i spidsen for en koalition, egenhændigt valgte at håndhæve en tidligere FN-resolution. Det er næsten umuligt at tælle antallet af skandaler og kriser hvor FN totalt har manglet handlekraft. Men det er der ikke noget at sige til når FN nærmest er blevet en ”social-club” for diktatorer.

Et nyt FN kunne passende tage udgangspunkt i OECD eller starte som en kopi af OECD. Centralt er kriterierne for optagelse i organisationen:

Each country must have demonstrated its attachment to the basic values shared by all OECD members: an open market economy, democratic pluralism and respect for human rights.

Lige nu er der 30 medlemslande fordelt på hele verden, og samarbejde med over 70 andre lande.

Det nye FN/OECD skal have mandat fra medlemslandene til at tage affære i kriser som Irak, Kosovo og Sudan. Samarbejde med blandt andet NATO, EU’s fælles forsvar og andre skulle være en integreret del af arbejdet. Kandidatlande, såvel som fuldgyldige medlemmer, kan vise deres engagement og ønske om medlemskab ved at stille militære og økonomiske ressourcer til rådighed i krisesituationer. Ved afstemninger kunne stemmevægte afgøres af hvor store bidrag de enkelte lande er kommet med, og vigtigst af alt skal ingen lande have vetoret. Frafalder et medlemsland de basale værdier, bør suspension og eventuel eksklusion være en realitet.

Så når blandt andet Ny Alliance proklamerer at de ønsker ”fornyet respekt for FN”, så kan jeg kun ryste på hovedet. Hvornår har der nogensinde været respekt for FN? Og hvad er det for en respekt det nuværende FN gør sig fortjent til? Lur mig om alliancens ønske ikke refererer til, at USA skulle være respektløs når de går i spidsen for at gennemføre det FN ikke magter.

Navnet på det nye FN/OECD kunne passende være ”Frie Forenede Stater” eller på engelsk ”Free United Nations” forkortet FUN.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.