Red tigeren – brug markedet

Jeg indrømmer det. Jeg er vild med tigre. Det er ikke de altid nuttede tigerunger jeg er vild med, men derimod en stor fuldvoksen tiger. Se bare en video her. Et mere æstetisk og kraftfuldt dyr end tigeren kan man dårligt forestille sig (jeg kan i hvert fald ikke).

Problemet er bare at jeg ikke er den eneste, der beundrer tigre. I Asien er medicin lavet på forskellige dele af tigre meget populære selvom det er ulovligt. Traffic.org har lavet en rapport, hvor tigrenes situation beskrives. Der dokumenteres blandt andet at den ekstremt ulovlige handel med tigermedicin stadig florer, selvom det er totalt forbudt. Den eneste måde at tilfredsstille den efterspørgsel på er gennem krybskytteri. Det har ført til at den vilde bestand nu ligger på mellem 5.000 til 7.000 tigre. Noget tyder på at antallet er stabiliseret, men det er stadig meget få dyr.

Effekten af forbuddet mod handel med tigerdele virker tydeligvis ikke tilfredsstillende, og derfor har blandt andet Barun Mitra (se også her) og kinesiske erhvervsfolk til at foreslå at tillade salg af opdrættede tigre. Formålet er at oversvømme markedet med opdrættede tigerprodukter, så det ikke længere kan betale sig at jage de vilde tigre. Og det er bestemt muligt at gøre det. Embedsmænd i Kina mener at de kan opdrætte 100.000 tigre i løbet af de næste 10 til 15 år.

Men her går dyreværnsorganisationerne i baglås. Både Traffic, WWF og National Fish And Wildlife Foundation stritter imod. Argumenterne går på at en sådan handel vil underminere beskyttelsen af de vilde dyr, da krybskytterne vil kunne hvidvaske deres fangst ved at maskere den som opdrættede dyr. En anden modstand går på at dyrevelfærden i Kina er generelt horribel.

Ingen kan påstå at dyrevelfærden i Kina er god, men det er en problemstilling, som er komplet adskilt fra problemet med at vilde tigre er ved at blive udryddet. Dyrevelfærd er kun et gode, som følger med ved øget velstand. Risikoen for at den nuværende beskyttelse skulle blive undermineret, er meget værre. Jeg kan bare ikke se at den omfattende og ineffektive regulering skulle være mindre effektiv ved at man tillader handel med opdrættede dyr. Det er stadig en kæmpe opgave. Jeg tror bare ikke at organisationerne vil erkende at man ikke kan kvæle en efterspørgsel gennem forbud og regulering. Det eneste, der kan stoppe en efterspørgsel er ved at opfylde den, og det kan gøres ved at opdrætte tigre. Intet andet kan gøre det.

Nogen siger løven er dyrenes konge. Sikke noget sludder. Tigeren er den perfekte skabning, kun overgået af mennesket selv.

This entry was posted in Miljø. Bookmark the permalink.

1 Response to Red tigeren – brug markedet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.