Løs problemerne med insiderhandel – legaliser

Ikke kun amerikanerne har store problemer med afgrænsning af insiderhandel med værdipapirer. Reglerne er yderst komplicerede, og selv i Danmark kan selv professionelle ikke vide sig sikre. For nylig blev en revisor dømt for insiderhandel i Københavns Byret for, at handle med aktier på baggrund af lovlig, men ikke offentlig viden om en virksomhed han ikke havde noget professionelt forhold til. Altså en mand, der kommer i fængsel for at have gjort sit hjemmearbejde inden han handlede. Sagen er som sådan klar: Han har handlet på baggrund af insiderviden, og det er ulovligt. Problemer er bare, at ingen er blevet bedraget af ham. Alle handler er lavet frivilligt og med vilje for alle parter. Er der nogen, der har svigtet, så er det ledelsen i virksomheden, som har tilbageholdt oplysninger for der aktionærer og offentligheden i lang nok til til at nogen på den ene eller den anden baggrund har handlet med aktien. Man kan bare konstaterer, at insiderhandel ikke er en forbrydelse.

Daniel Fisher er kommet til samme konklusion i Forbes. Markedets vigtigste funktion er, at prissætte varer korrekt. Insidere ved i sagnes natur mere om hvordan det går i en virksomhed end nogen andre, og derfor er det også helt naturligt at lade dem handle på baggrund af deres viden. På den måde vil den viden hurtigere og mere effektivt blive udbredt, og prisen på aktien finder hurtigere det rigtige leje. Sådan en viden ville hurtigere og mere smertefrit have taget luften ud af ballonen på både Enron og Worldcom, for viste insidere lige fra begyndelsen, at der var noget galt. Insiderhandel skaber værdi når priserne er korrekte.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.