Bohmte – anarki i trafikken virker (sandsynligvis)!

Jyllands Posten fortæller om den tyske by Bohmte, som har valgt at fjerne vejskilte, trafiklys og fortove i byen. Ideen kommer fra trafikforskeren Hans Monderman (wiki), som har introduceret ideen om at alle trafikanter skal kunne se hinanden og være mere opmærksomme på hinanden frem for skilte og regler. Mondermans model har allerede forbedret trafiksikkerheden og effektiviteten i den hollandske by Drachten.

Hans idé er ikke helt ny hvis man ser ud i verden. I Cairo, Beirut og Tehran har trafikken altid fungeret på den måde. Det nye er, at Moderman har fået det introduceret i vesteuropæiske lande, som helt pr. refleks ser ned på trafikken i byer som Cairo, og at han er med til at designe vejene, så de passer til den kørestil. Men det er vigtige i denne forbindelse er at anarki ikke er det samme som kaos. Anarki er en naturlig opstået orden, som ikke bestemmes af regler og love.

I 2006 bragte Dagbladet i Norge en artikel om Modermans model.

– De mange regler i trafikken tager vores vigtigste evne fra os; evnen til at tage hensyn. Vi er i færd med at miste vores evne til at opføre os socialt ansvarligt.

(…)

Psykologer har længe undersøgt effekten af en så omfattende regulering. Bilister overser ca. 70 procent af trafikskiltene.

Effekten af reglerne er at mange opfører sig som børn. Når de skal stoppe for fodgængere ved fodgængerovergangene, gør de alt hvad de kan for at hindre folk i at gå over gaden andre steder. Hvert trafiklys han må standse for gør bilisten mere motiveret for at strække det gule lys ved det næste kryds.

Modermans model med at blande bilister, fodgængere og cyklister uden regulering, kun gælder i meget befærdede områder hvor hastigheden ikke er høj. Men der skulle ikke være noget i vejen for at bruge de samme principper på motortrafikveje og lignende, hvor der kun er biler. Ligeledes kan cykelstien også fint regulere sig selv.

Reaktionen fra trafikautoriteterne er ikke udeblevet. I Tyskland tvivler Berlins Tekniske Trafik Institut på om erfaringerne fra Holland kan overføres til Tyskland. Herhjemme tror Danmarks Transportforskning at effekten vil aftage efter et par dage, og folk bare vil køre som de plejer – uagtet at det ikke vil kunne lade sig gøre! Rådet for Større Færdselssikkerhed mener vi har trafiklys fordi vi ikke tager hensyn til hinanden, og at der bare vil være nogen, der drøner af sted.

Kritikken er altså at vi vil køre som vi plejer uden at tage hensyn til hinanden, og at nogen bare vil drøne af sted; hvilket alligevel er status quo. Det kan godt være det er hønen eller ægget om autoriteterne er kritiske overfor regelsanering, eller om de er autoriter fordi de er imod regelsanering. Faktum er at både Danmarks Transportforskning og Rådet for Større Færdselssikkerheds eksistensberettigelse består i at tage initiativer (lave regler) for at forbedre trafiksikkerheden. Hvis det bedste man kan gøre er, at indføre anarki, så har vi ikke noget at bruge autoriteterne til, og de vil være arbejdsløse. Det ville også være mærkelige hvis de er enige i at deres egne råd i virkeligheden skulle øge usikkerheden i trafikken. Vi kan altså forvente, at de vil være imod anarki i trafikken uanset hvor gode argumenterne er for det. Det er tragisk, men regler har det med at avle flere regler, og bureaukrati fostrer mere bureaukrati. Sådan er det bare.

Det bliver spændende at se om Bohmte kan genskabe succesen fra Drachten, og hvilke designmidler Moderman kan få til at understøtte en anarkistisk trafikorden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.